OpenVPN server na Debian Etch

Nejdříve si připravíme potřebné balíky :

apt-get install openvpn liblzo1 liblzo2-2

Poté si vytvoříme Certificate Authority (CA) certifikát a klíč pro autentizaci serveru a klienta

Zkopírujeme si výchozí configy :

cp -R /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/ /etc/openvpn

Přepneme do složky se soubory pro vytváření certifikátů a klíčů:
cd /etc/openvpn/easy-rsa/
Upravíme soubor vars:

# easy-rsa parameter settings
export D=/etc/openvpn/easy-rsa
export KEY_CONFIG=$D/openssl.cnf
export KEY_SIZE=1024
export KEY_COUNTRY=CZ
export KEY_PROVINCE="Czech Republic"
export KEY_CITY="Brno"
export KEY_ORG="Test VPN ORG"
export KEY_EMAIL="admin@server"

Soubor vars spustíme a tím nastavíme implicitní hodnoty pro vytváření certifikátů a rovnou se vrhnem na vytváření CA certifikátu:
source ./vars<br /> ./clean-all<br /> ./build-ca
Nyní certifikát a privátní klíč pro server:
./build-key-server server
Následují certifikáty pro klienty a klíče pro klienty
./build-key client1<br /> ./build-key client2
Atd. Místo client1,client2 použijeme názvy, pod kterými budeme klienty idetifikovat(arteal, hejda, atp.)

Dále vytvoříme “Diffie Hellman parameters
./build-dh
Zkopírujeme certifikáty do /etc/openvpn
cp /etc/openvpn/easy-rsa/keys/{ca.crt,ca.key,server.crt,server.key,dh1024.pem} /etc/openvpn<br /> chmod 600 /etc/openvpn/{ca.crt,ca.key,server.crt,server.key,dh1024.pem} /etc/openvpn

Nyní máme připravené klíče a certifikáty pro server i pro klienty, nyní se pustíme na konfiguraci serveru a klientů

Konfigurace serveru :

nano /etc/openvpn/vpn_server.conf
Můj příklad:

# server
mode server
# tls jako server
tls-server
# port, 1194 = default
port 1194
# protokol, tcp/udp
proto tcp-server
# nastavi zarizeni
dev tap0
#persistentni klice a rozhrani - kvuli restartu
persist-key
persist-tun
# adresa serveru
ifconfig 192.168.10.1 255.255.255.255
# rozsah adres pro klienty
ifconfig-pool 192.168.10.10 192.168.10.255 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist /etc/openvpn/ipp.txt
#special configy IP adres pro clienty
push "ifconfig 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.1"
client-config-dir /etc/openvpn/ccd/
#komunikace mezi klienty
client-to-client
#DNS server pro klienty
#push "dhcp-option DNS 192.168.10.240"
# certifikat certifikacni autority
ca /etc/openvpn/ca.crt
# certifikat serveru
cert /etc/openvpn/server.crt
# klic serveru
key /etc/openvpn/server.key
# parametry pro Diffie-Hellman protokol
dh /etc/openvpn/dh1024.pem
# logy serveru
log-append /var/log/openvpn.log
# status serveru
status /var/run/vpn.status 10
# uzivatel pod kterym bezi server
user nobody
# skupina pod kterou bezi server
group nogroup
# udrzuje spojeni nazivu, 10 (ping) a 120 (ping-restart)
keepalive 10 120
# komprese prenasenych dat
comp-lzo
# ukecanost serveru
verb 3

Nyní by váš OpenVPN server měl být ready

Nastavení klientů pro Gentoo a Debian, bude následovat v dalším článku…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *