OpenVPN klient na Gentoo

Tak tu máme první návod pro klienta na OpenVPN, první bude pro můj nejoblíbenější OS – Gentoo Linux…

Nejdříve si mergnem balíček s OpenVPN:

emerge -av openvpn
Poté si vyžádáme od správce OpenVPN sítě certifikát a klíč pro připojení a zkopírujem do složky /etc/openvpn/server

Dále navštívíme složku /etc/openvpn a vytvoříme config pro připojení k serveru “server”:

cd /etc/openvpn/
nano server.conf

Obsah configu :

# server ke kteremu se pripojujeme
remote server

# tls jako klient
tls-client

# port, 1194 = default
port 1194

# protokol, tcp/udp
proto tcp-client

# nastaveni zarizeni
dev tap0

# povoluje stazeni konfigurace ze severu
pull

# certifikat certifikacni autority
ca server/ca.crt

# certifikat klienta - upravit podle nazvu vaseho certifikatu
cert server/client.crt

# certifikat klienta - upravit podle nazvu vaseho certifikatu
key server/client.key

# uzivatel pod kterym bezi klient
user nobody

# skupina pod kterou bezi klient
group nogroup

# opakovani radku v logu
mute 10

# logy klienta
log-append /var/log/openvpn.log

# status klienta
status /var/run/vpn.status 10

# komprese prenasenych dat
comp-lzo

# ukecanost klienta
verb 3

#cache kvuli restartu
persist-tun
persist-key

Upravíme hodnoty remote,ca,cert,key podle hodnot, které jsme obdrželi od správce OpenVPN sítě a uděláme link server.conf na openvpn.conf:
ln -s /etc/openvpn/server.conf /etc/openvpn/openvpn.conf
Dále vytvoříme link v initscriptech…
ln -s /etc/init.d/openvpn /etc/init.d/openvpn.server
A pokud jsme obdrželi správné hodnoty, tak by mělo stačit:
/etc/init.d/openvpn start
Mno a pokud se podařilo a chcete se připojovat třeba při každém bootu, tak zadejte:
rc-update add openvpn boot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *