Arch Linux a LAMP

Toto krátké howto se bude zabývat instalací LAMP na Arch Linux.Instalace bude počítat s využitím virtual hostů, s použitím projektu Hardened PHP neboli Suhosin patch a s instalací základních funkčnostních PHP modulů jako je mcrypt,GD,

Začneme instalací balíků:
pacman -S apache php mysql php-suhosin php-apache php-mcrypt php-gd php-curl

Překonfuguruju si /etc/httpd na Gentoo-style
Špatné je na tom je to, že výchozí error log je v conf/modules.d/00_default_settings.conf
a výchozí access log je v conf/modules.d/00_mod_log_config.conf
Upravím php.ini(diff)

Spustím mysqld
SPustím mysql_secure_installation a nastavím heslo roota

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *