Blížící se změna RSS

Chtěl bych touto formou upozornit všechny, kdo odebírají zdejší RSS, že zítra proběhne update zdejšího systému a s ním se také změní typ RSS zdroje, ze starého RSS .92 na nový Atom.

Doufám, že většina čteček si tuto změnu přebere sama, ale pokud náhodou bude problém, tak vězte že právě v tomto 🙂

P.S. Adresa feedů se samozřejmě nemění 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *