Změna error_reporting

Jelikož v PHP5.3 přibyla proměnná E_USER_DEPRECATED do pole předdefinovaných hodnot pro error_reporting, tak se tím pádem se zvýšila bitová hodnota E_ALL.


A proč to píšu?

protože v PHP5.2 při nastavení php.ini E_ALL & ~E_NOTICE byla bitová hodnota viditelná ve funkci phpinfo() 6135, kdežto stejná hodnota je v PHP5.3 zobrazena jako 30711

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *