NFSv4 client Arch Linux

Instalace NFSv4 klienta na Arch Linuxu

Instalace potřebného sw :

# pacman -S nfs-utils

ID mapping

Edituju soubor /etc/idmapd.conf, aby direktiva Domain byla stejná jako na serveru

modul nfs

Načtu si modul nfs:

# modprobe nfs

Služby

zapnu tyto dvě služby :

# /etc/rc.d/rpcbind start # /etc/rc.d/nfs-common start

/etc/hosts záznamy pro připojení

Napíšu si něco jako :

baketa:/pacman /var/cache/pacman nfs4 async,user 0 1

Přidat rpcbind a netfs do DAEMONS

Upravit soubor /etc/conf.d/nfs-common.conf

# Do you want to start the statd daemon? It is not needed for NFSv4. NEED_STATD="no" # Do you want to start the idmapd daemon? It is only needed for NFSv4. NEED_IDMAPD="yes"
mount -a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *