Amarok

Zajímavosti z nastavení Amaroku:

pro přehrávání streamů je potřeba balík mpegdemux

MySQL databáze je, jak sami programátoři říkají, podstatně rychlejší , než výchozí SQLite, proto neváhejte ji instalovat.

Amarok v Debian 4.0 Etch má funkční podporu mp3 bez instalace jakýkoliv dalších pluginů

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *