Gentoo a mpd

Jelikož na gentoo-wiki.com není žádný článek o instalaci mpd, tak jsem se rozhodl si napsat článek,, který bude pokrývat moje potřeby :

  • budu přehrávat mp3 a “do zálohy” si pořídím i podporu ogg
  • líbí se mi možnost z ostatních počítačů v síti přijímat stream skrz PulseAudio
  • jak bonus si nastavím streamování po internetu pomocí Icecast-umpd má vlastní HTTP output, který, když se nastaví na lame encoder funguje kvalitně

Nejdříve si nastavíme požadované USE-flagy pro mpd a emergnem ho :

(Před instalací mám nastavené globální USE flagy alsa a mp3
# echo "media-sound/mpd flac mp3 ogg pulseaudio vorbis lame" >> /etc/portage/package.use # emerge -av mpd
Jako závislost bude instalováno pulseaudio, které je závislé na udev a jeho USE flagu extras, takže si nyní správně nastavíme udev… Dále je potřeba nastavit balíku flac USE flag ogg, oboje provedeme a znovu emergujem :
# echo "media-libs/flac ogg" >> /etc/portage/package.use # echo "sys-fs/udev extras" >> /etc/portage/package.use # emerge -av mpd

Nastavení mpd

Nyní k samotnému nastavení mpd. Upravíme soubor /etc/mpd.conf:
music_directory "/mnt/data/music/mp3" playlist_directory "/var/lib/mpd/playlists" db_file "/var/lib/mpd/mpd.db" log_file "/var/log/mpd/mpd.log" pid_file "/var/run/mpd/mpd.pid" state_file "/var/lib/mpd/state" user "mpd" group "audio" bind_to_address "localhost" #bind_to_address "/var/lib/mpd/socket" log_level "default" input { plugin "curl" } audio_output { type "alsa" type "alsa" name "My ALSA Device" device "hw:0,0" # nepovinne mixer_type "hardware" # nepovinne mixer_control "Master" # nepovinne } audio_output { type "httpd" name "mpd http stream" encoder "lame" # optional, vorbis or lame port "8000" bitrate "128" # do not define if quality is defined format "44100:24:1" } audio_output { type "pulse" name "My Pulse Output" } audio_output_format "44100:24:2" filesystem_charset "UTF-8"
POZOR : Zásadní je, aby group bylo nastaveno na audio, jinak nebudeme moci přistupovat na ALSA karty.

Nyní máme nastaveny tři výstupy :

  • ALSA – přímý výstup do zvukové karty
  • HTTP stream na portu 8000 – pro “vnější” přehrávání
  • Pulse – pro pozdější využití(buď další článek, nebo rozšíření tohoto – podle náročnosti)

Dále vytvoříme potřebné složky a soubory pro mpd a změníme jejich vlastnictí pro naše potřeby:
# mkdir -p /var/lib/mpd/playlists /var/run/mpd /var/log/mpd # touch /var/lib/mpd/{mpd.db,mpdstate} && touch /var/run/mpd/mpd.pid && touch /var/log/mpd/mpd.log # chown -R mpd:users /var/lib/mpd /var/run/mpd /var/log/mpd
Přidáme uživatele mpd do skupiny audio, aby mohl přistupovat ke kartě :
# gpasswd -a mpd audio

Nastavení ALSA

Následující kroky jsou nutné, pouze pokud na počítači ještě nebyla nastavena ALSA :

Spustíme daemona alsasound a přidáme ho do boot rc levelu :
# /etc/init.d/alsasound start # rc-update add alsasound boot
Nyní potřebujem zrušit mute, spustíme tedy alsamixer – zvýšíme hlasitost a stisknem M(Mute) pro panely, které dole mají MM(změní se na 00) a které potřebujeme(Master,PCM,Center) :
# alsamixer
Nyní, pokud vše funguje správně uslyšíme po spuštění tohoto příkazu sympatickým hlasem “Front Right” :
# aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Right.wav
Nyní už jen zapnout daemona a přidat ho do RC levelu :
# /etc/init.d/mpd start # rc-update add mpd default

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *