Jak změnit URL SVN repositáře?

Pokud chceme změnit URL SVN repositáře, resp. pracovní kopie – working copy, slouží k tomu tento jednoduchý příkaz :

svn switch --relocate $STARA_URL $NOVA_URL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *