Instalace keychain v Arch Linuxu

Na co je keychain?

Pokud často “přepínáte” mezi více stroji, přesněji se přihlašujete z jednoho na druhý pomocí SSH, určitě jste slyšeli o možnosti použít pro zjednodušení tohoto procesu RSA(či jiný) klíč.
Zjednodušeně řečeno, na stroji, u kterého sedíte máte privátní klíč a na stroji, na který se připojujete máte kopii vašeho veřejného klíče.

Zde přichází na řadu otázka bezpečnosti. Pokud máte klíč neěifrovaný, je vše bezpečné do doby, než se k vašemu (privátnímu) klíči někdo dostane.
Pokud máte klíč šifrovaný, je vše v pořádku, jenže k použití klíče musíte vždy zadávat heslo. Což není žádný problém do té doby, kdy chcete, aby stroj mohl vykonávat automatizované připojení na jiný stroj a použít k němu tento šifrovaný privátní RSA klíč.

Řešením tohoto problému je právě program keychain. Keychain vás vyzve k zadání hesla ke klíči, odemče jej a uloží jej do paměti.

Instalace keychainu

Samotná instalace keychain je v Arch Linuxu velmi jednoduchá, balíček je v oficiálním repositáři extra. Stačí tedy klasický příkaz pro instalaci :

# pacman -S keychain

Dále musíme nastavit “spuštění” keychainu. Toho docílíme upravením souborů načítaných při spuštení shellu – přidáme tedy do souboru ~/.bashrc toto :

eval `keychain --eval --agents ssh id_rsa`

Nyní stačí otevřít nový shell a jsme tázání na heslo pro náš certifikát.
Odteď je vždy potřeba, v prvním otevřeném terminálu, předat keychainu heslo.

Ksshaskpass

Pokud ovšem používáme grafické prostředí KDE, je tu možnost instalace programu ksshaskpass, který nejen, že nám poskytne grafický dialog, ale umí si také uložit heslo do KDE wallet, nemusíme ho tedy vždy zadávat, jen si odemčeme wallet a bude použito heslo z ní. Ksshaskpass je dostupný v Arch Linuxu v repositáři community, takže jej nainstalujeme jednoduše takto :

# pacman -S ksshaskpass

Po restartu počítače a otevření nového terminálu jsme vyzváni k vložení hesla pro daný certifikát a případné uložení hesla do KDEwallet.

Nyní je náš certifikát bezpečně šifrován heslem, které zadáváme pouze jednou – po spuštění počítače. Nebo, v případě že používáme KDE ani jednou, jelikož wallet otevíráme při každém spuštění počítače, např. pro IM v Kopete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *